באילו מקרים חשוב לקחת מנהל עזבון?

ניהול עזבון נדרש כאשר היורשים אינם יכולים לנהל או לחלק ביניהם אותו בעצמם מסיבות שונות. לעיתים, עקב סכסוכים קשים, בגלל מחלות, חוסר כשירות ובעיות אחרות. נסיבות מיוחדות אחרות הם כאשר הנפטר השאיר חובות כבדים ונכסים רבים כולל כאלו תאגידים מורכבים המצויים בחו"ל ועוד. תפקיד המנהל הממונה הוא לנהל את נכסי העזבון באופן שוטף. הדבר אומר לגבי חברות שהיו בבעלות הנפטר, נכסים להשכרה ועוד. בנוסף, לגבות חובות, לשלם חובותיו והתחייבויותיו הכספיות האחרות ועוד. כל זאת עד לחלוקת הירושה או עד למתן צו קיום ירושה.

מינוי על פי קריטריונים

מנהל עזבון חייב להיות תושב הארץ, תאגיד או אפוטרופוס כללי, אשר, לרוב, ימנה נציג אחר מטעמו. לחילופין, הוא יכול להיות מי שהנפטר ציין בצוואתו, אדם שכל היורשים הסכימו עליו, היורשים על פי דין במקרים בהם לא הושארה צוואה וכדומה. כאשר אין הסכמה על פי הכללים והתנאים הנ"ל ימנה בית המשפט אדם אחר. במקרים רבים ימונה עורך דין בעל ניסיון בענייני משפחה, ירושה וכדומה. כדי לערב את בית המשפט, יש להגיש בקשה בכתב לבית דין לענייני משפחה, לרשם ירושה או לבית הדין הרבני.

תפקידיו

מנהל עיזבון רצוי ונדרש רק כאשר יש צורך ממשי לכך. וניתן, בין היתר, למנות אותו באופן זמני או קבוע ובהתאם לנסיבות. ההחלטה על מינוי זמני או קבוע נעשית על ידי בית המשפט,  ובמיוחד, כאשר יש חשש לנזקים לנכסים שהושארו עקב ואקום שעלול להיווצר כאשר אין טיפול והשגחה. מינוי זמני הוא לרוב,  לשישה חודשים וקבוע הינו, לרוב, לשנתיים. משך הזמן תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה. הוא חייב בדיווח שנתי לאפוטרופוס הכללי על פעולותיו ועל הנכסים בפיקוחו ותמיד פועל תחת הנחיות בית המשפט. מידע נוסף באתר https://weislaw.co.il/

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך