ביטול צוואה – מקרי בוחן

צוואה היא הציווי האחרון שמשאיר אדם בעודו בחיים וכוללת הוראות מה לעשות בעזבונו לאחר מותו. נושא הצוואות מעוגן בחוק ועוסק בכללים לכתיבת צוואה, חוקיות הצוואה, אופן מימושה וביטולה. במאמר זה נעסוק במקרי בוחן של ביטול צוואה!

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוק זה הוא הבסיס העומד מאחורי זכותו של המצווה להורות ככל העולה על רוחו לגבי עזבונו תוך מתן אוטונומיה מוחלטת להוריש את עזבונו בהתאם לצו מצפונו. 

התנאים לביטול צוואה יבחנו בהיבט הטכני ובהיבט המהותי

מקרה בוחן בהיבט טכני

על פי חוק הירושות קיימות 4 דרכים בהן ניתן לערוך צוואה. צוואה בעל-פה, בכתב, בפני רשות ובפני שני עדים. בכל אחת מהדרכים יש לפעול בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות לה.

ככל שנפלה טעות טכנית באופן הכנה או הגשת הצוואה ומשלא נתקיימו בה כלל התנאים המחייבים לעריכתה, יבחן ביטולה. כך למשל כתיבת הצוואה בכתב שאינו כתב ידו של המצווה, או עריכתה בנוכחות עד אחד וכדומה. 

אין הכרח שבית המשפט יפסוק על ביטול הצוואה אם ישתכנע כי מדובר בטעויות טכניות שאינן מורידות מרצונו החופשי של המצווה.

מקרי בוחן בהיבט מהותי

ככל שתוכח אי-כשירותו של המצווה במועד עריכת הצוואה ו/או תוכן צוואה המצדיק את ההתנגדות לביצועה, יבחן ביטולה.

מצווה שהוכח לגביו כי במועד עריכת הצוואה לא היה כשיר לערוך. כך למשל אם לא היה צלול דעתו, בין אם היה שיכור, או מחמת מחלה וכדומה. או שהוכח לגביו כי במועד עריכת הצוואה היה נתון להשפעה של מי מהמוטבים הפוטנציאלים בין אם בכפיה, בתרמית, מצג שווא וכדומה. 

לסיכום

בבסיס ההכרעה תעמוד שאלת רצונו החופשי של המצווה, שאלה עליה נסוב הדיון בביטול צוואה. למידע מקצועי ופרטים נוספים בקרו באתר של בר אל עורך דין!

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

איך קובעים תור לדרכון אמריקאי?

הנפקת דרכון אמריקאי, זה לא התהליך הכי פשוט שעברתם, אז התכוננו להרבה בירוקרטיה. אם אתם רוצים לעבור את התהליך כולו מהר ככל האפשר, ביעילות ובזריזות,

קרא עוד»